Nätverksträff Särskilt Mottagande för Äldre: Hur kan vi organisera mottagande för äldre personer med stora vårdbehov?

  • 2023-02-09

  • 13 - 15

  • Digitalt via Teams

Vi hälsar både ”gamla” och nya deltagare välkomna till vår tredje nätverksträff. Denna träff utgår från dokumentet "Vägledning för att organisera mottagande för äldre personer i primärvården" som APC tagit fram.

Kursdatum och tid

9 februari kl. 13-15

Anmäl dig senast 7 februari

Innehåll

Syfte: Ett nätverk där vi kan dela kunskap och erfarenheter för att stödja varandra i hur vi kan ge en proaktiv, god, säker och jämlik vård för äldre personer i primärvården.

Program: Teoretisk presentation varvat med gruppdiskussioner. Hur gör vi i praktiken? Vilka goda exempel finns runt om i primärvården som vi kan lära oss av?

• Identifiera personer med särskilda behov

• Lyssna in och bedöma behov

• Planera vård i dialog

• Vårda utifrån behov

• Följa upp vård

• Länk till dokumentet

"Vägledning för att organisera mottagande för äldre personer i primärvården":

https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/akademiskt-primarvardscentrum/3.-kunskapsteam/vagledning-mottagande-for-aldre-personer-i-primarvarden-juni-2022.pdf

Föreläsare

Katarina Holmgren, specialist i allmänmedicin, APC

Signe Åhrberg, specialistsjuksköterska inom vård av äldre, APC

Målgrupp

Alla hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams/Zoom skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff