Nätverksträff Särskilt Mottagande för Äldre. Hur kan vi lösa komplexa situationer kring vård av äldre där SIP kan vara en del av lösningen?

  • 2023-05-25

  • 13 - 15

  • Digitalt via Teams

Vi hälsar både ”gamla” och nya deltagare välkomna till vår fjärde nätverksträff. En panel med representanter från HSF, Biståndsbedömmarenheten, Hemsjukvård kvällar och helg, Rehab och Anhörigkonsulent kommer delta i diskussionen för att vi tillsammans ska kunna finna bra lösningar.

Kursdatum och tid

25 maj kl. 13-15

Anmäl dig senast 24 maj

Innehåll

• Presentation av inbjudna personer i panelen och deras arbetsområde gällande äldre i primärvården

• Diskussion i mindre grupper. Välj det tema som du är mest intresserad av 

Tema 1. Komplexa situationer i hemsjukvården som kräver samarbete med flera aktörer
Tema 2. Komplexa situationer på mottagningen som kräver samarbete med flera aktörer
Tema 3. När patienten och anhöriga inte vill ta emot hjälp eller har orimliga krav på den hjälp de önskar få

• Samling i storgrupp där vi gemensamt diskuterar och finner lösningar med hjälp av panelen

• Avslut och möjlighet att tipsa varandra om nyheter kring vård av äldre

Målgrupp

Alla professioner i primärvården

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Deltagare bör sitta vid egen dator med mikrofon och kamera

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Välj det tema som du är mest intresserad av i anmälningsformuläret.

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

 

 

APC, Målgrupp, Alla, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Undersköterska, Verksamhetschef, Ämne, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Rehabkoordinator