Nätverksträff - Obesitas

  • 2021-12-07

  • 15 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Gått vår BAS utbildning i Obesitas? Obesitas i primärvården – fakta om sjukdomen, stigma och bemötande Vi hjälps åt att minnas och delar erfarenheter.

Kursdatum och tid

7 december kl. 15-16:30

Innehåll

  • Välkommen på årets sista nätverk Obesitas där vi fritt repeterar och pratar om teman från kursen.

Lärandemål

  • Högre kvalitet vid omhändertagande av patienter med Obesitas

Målgrupp

Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av ansvarig till samtliga deltagare. 

Anmälning

Anmälan och frågor sker till Efva Forssell e-post: efva.forssell@sll.se

 

Sökord: Obesitas, Fetma

APC, Målgrupp, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Ämne, Obesitas, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff