Nätverksträff för FaR-samordnare

  • 2021-05-11

  • 13 - 14.30

  • Digitalt via teams

Välkommen till nätverksträff för FaR-samordnare. Under träffen kommer vi diskutera FaR vid digital vård, nya blanketter och stödmaterial samt KVÅ-kodning. Det kommer finnas tid under träffen för att diskutera och utbýta erfarenheter.

Kursdatum och tid

11 maj kl. 13-14:30

Program

  • Diskussioner om FaR vid digital vård
  • Utbyte av erfarenheter
  • Information och diskussion om nya blanketter och stödmaterial för FaR
  • Information om ny KVÅ-kod

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Kunna KVÅ-koda FaR-arbetet
  • Känna till var blanketter och stödmaterial finns

Föreläsare

Cecilia Berg, vårdutvecklingsledare FaR, Akademiskt primärvårdscentrum

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Utbildningar arrangerade av kunskapsteam Fysisk aktivitet på recept vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat driven verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff