Nätverksträff för Dietister inom Diabetes: Många hjärnor räddas-än sen då?

  • 2021-05-06

  • 14.30 - 16

  • Digitalt via Teams

Vad är viktigt när du möter, ska ge stöd och handleda en person med diabetes som drabbats av olika funktionsnedsättningar efter stroke?

Kursdatum och tid

6 maj kl. 14:30-16

Innehåll

  • Nätverksträff

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Ökade kunskaper om stroke och förvärvad hjärnskada

Föreläsare

Carmen Wärlinge

Vårdutvecklingsledare, fysioterapeut, spec neurologi, MSc

och

Christina Eriksson

leg arbetsterapeut, med lic,

Sammankallande: Efva Forssell leg Dietist

Målgrupp

Dietister

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmälan till mail: efva.forssell@sll.se

Länk till Teams skickas efter anmälan. 

 

Sökord: Obesitas, Fetma

APC, Målgrupp, Dietist, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Stroke - förvärvad hjärnskada, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff