Nätverksträff Cancer i Primärvården

  • 2021-09-23

  • 14.30 - 16

  • Digitalt via Teams

Primärvårdens medarbetare har lyft ett stort behov av ökad kunskap och kollegiala diskussioner om hur man omhändertar personer med cancer. Kunskapsteam CaPrim på Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) vill därför etablera ett nätverk för dig med särskilt intresse för dessa frågor. Nätverket är multiprofessionellt och öppet med anmälan gång till gång.

Kursdatum och tid

23 september kl. 14:30-16

Anmäl dig senast 16 september

Innehåll

Höstens första träff blir en interaktiv föreläsning om cancerrehabilitering och seneffekter ur ett brett perspektiv.

Skriv gärna redan nu in i kalendern datum för kommande tillfälle: Torsdag 25/11 kl. 14.30-16, då det kommer finnas möjlighet att fördjupa sig inom någon del av cancerrehabilitering/symtomkontroll i primärvård som känns relevant utifrån din verksamhet och profession, t. ex. smärtbehandling, fysisk aktivitet i samband med cancer, sår och svullnadsproblematik mm.

Ta chansen att vara med i detta dynamiska nätverk och påverka inriktningen genom att komma med förslag och återkoppling om vad som passar i just din verksamhet!

Inför nätverksträffarna vill vi gärna att ni delar med er av autentiska (avidentifierade) patientfall som vi kan använda som diskussionsunderlag.

Målgrupp

Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Kurator, Logoped, Specialistläkare allmänmedicin, Psykolog, Rehab-koordinator, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare,Undersköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Undersköterska, Ämne, Cancer, Rehabilitering, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehab-koordinator