Nätverksmöte Danderyds AVC-område

  • 2021-05-05

  • 15 - 17

  • Digitalt via Teams/Zoom

Välkommen på nätverksmöte för Danderyds AVC-nätverk!

Innehåll

Information och diskussion om AVC. Gemensamma frågor rörande utbildning, fortbildning och forskning.

Målgrupp

Chefer eller andra intresserade från alla primärvårdsenheter i området

Övrigt

Dagordning skickas ut via mail till verksamhetschefer/nyckelpersoner.

Anmälan

Anmäl gärna om du tänker delta till Christina Olsson, e-post: christina.b.olsson@sll.se

Välkommen!

APC, Alla, Pedagogik, Annat, AVC Danderyd, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff