Nätverksforum Lung-allergisjukdomar

  • 2023-11-21

  • 13.30 - 16

  • Diogitalt via Teams

Nätverksforum lung- och allergisjukdomar - ett interaktivt möte för dig som arbetar med denna patientgrupp. Vi delar kunskap och erfarenheter. Ta med dig patientfall, spirometrikurvor och frågor som vi gemensamt kan diskutera. Varje gång har vi också en föreläsning.

Kursdatum och tid

21 november kl. 13:30-16

Anmäl dig senast 19 november

Innehåll

  • Journalmall Andningsvägar - vad står termerna för och hur dokumenterar vi?
  • Hur går informationen över via Medrave till Luftvägsregistret?
  • Diskussioner, fall och spirometrikurvor

Lärandemål

Bättre förståelse för:

  • vad termerna står för
  • överföring till Luftvägsregistret
  • vikten av korrekt dokumentation och att vi gör lika
  • vad vi kan få ut av detta

 

Föreläsare

ssk/vårdutvecklingsledare Marianne Eduards

ssk/vårdutvecklingsledare Elin Holmberg

dsk/vårdutvecklingsledare Maria Rosengren

Målgrupp

AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare,allmänmedicin, ST-läkare

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Ämne, Allergi, Astma och KOL, Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff