Nätverksforum Astma/allergi/KOL

  • 2021-12-14

  • 14 - 16.30

  • Piperska muren, Scheelegatan 14

Välkommen till en träff där du kan nätverka med kollegor samt ställa frågor och diskutera fall. Ta gärna med svårtolkade spirometrikurvor!

Kursdatum och tid

14 december kl.14-16:30

Innehåll

  • Diskussion kring deltagarnas patientfall och spirometrikurvor
  • Hur arbetar en allergikonsulent? Hur kan vi samverka?

Lärandemål

  • Förbättra kunskapen i mötet med astma/allergi och KOL-patienter
  • Diskutera utmaningar i vår kliniska vardag
  • Bättre kunskap om hur allergikonsulenter arbetar i hemmiljö och skolor

Föreläsare

Föreläsning av Marina Jonsson med dr, barn-ssk, och Leena Oscarsson allergikonsulent, barn-ssk, CAMM – Centrum för Arbets- och MiljöMedicin

Målgrupp

Distriktssköterska

Läkare

Sjuksköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se
Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Ämne, Allergi, Astma och KOL, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning