Nätverksforum - Astma hos barn

  • 2024-04-23

  • 13.30 - 16

  • Digitalt via Teams

Nätverksforum lung- och allergisjukdomar - interaktivt möte för dig som arbetar med detta. Vi delar kunskap och erfarenheter. Ta med dig patientfall, spirometrikurvor och frågor som vi gemensamt kan diskutera. Varje gång har vi också en föreläsning.

Kursdatum och tid

23 april kl. 13:30-16

Anmäl dig senast 21 april

Innehåll

  • Föreläsning Astma hos barn
  • Fikapaus
  • Diskussion och frågor
  • Patientfall, spirometrikurvor från deltagarna

Lärandemål

  • Uppdaterad kunskap om astma hos barn
  • Utbyte av erfarenheter med kollegor

Föreläsare

Marketa Lostakova, barnläkare, Sachsska barnsjukhuset

Målgrupp

AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Ämne, Allergi, Astma och KOL, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Universitetsvårdcentral: Liljeholmen