Nationellt spirometrikörkort (LIPUS-certifierad)

 • 2022-01-18

 • 9 - 16.30

 • Första dagen är via Teams. Övriga kursdagar är fysiska träffar. Plats meddelas senare

Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar från patientinformation och undersökningsprocedur till tolkning av spirometriresultat.

Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar från patientinformation och undersökningsprocedur till tolkning av spirometriresultatet.

Kursen är LIPUS-certifierad och ingår i kraven för en godkänd astma/KOL-mottagning i Region Stockholm.

Kursdatum och tid

 • 18-19 januari kl. 9-16:30 
 • Uppföljning halvdag 2 februari

eller

 • 15-16 mars kl.9-16:30
 • Uppföljning halvdag 30 mars

eller

 • 17-18 maj kl. 9-16:30
 • Uppföljning halvdag 1 juni

Kursupplägg

Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar i mindre grupp, patientfalldiskussioner i grupp. Under förutsättning att kursen kan ske i fysiskt form. Om kursen behöver ställas om till helt digital utbildning kommer hemuppgift ingå. Examination utifrån lärandemål sker skriftligt dag tre. Deltagande i praktiska övningar är obligatoriskt för godkännande i kursen.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna ha ökad kunskap och förståelse för:

 • Tolkning av spirometriresultatet utifrån givna referensvärden
 • Hur man utför en spirometri med hög kvalitet samt handhavande och kvalitetssäkring av spirometern
 • Patientinformation och undervisning i samband med en spirometri

Föreläsare

 • Nikolaos Pournaras, Specialist i Allmänmedicin och doktorand, Vårdutvecklingsledare Kunskapsteam Astma, allergi och KOL Akademiskt Primärvårdscentrum
 • Marianne Eduards, Leg. sjuksköterska, Vårdutvecklingsledare Kunskapsteam Astma, allergi och KOL Akademiskt Primärvårdscentrum
 • Maria Rosengren, Distriktssköterska, Vårdutvecklingsledare Kunskapsteam Astma, allergi och KOL Akademiskt Primärvårdscentrum

Målgrupp

AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare

Kostnad

3000 kr, exklusive moms

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift)

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser
500 kr, exklusive moms). Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, AT-läkare, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Ämne, Allergi, Astma och KOL, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning