Nationellt spirometrikörkort (LIPUS-certifierad) FULLBOKAD

 • 2021-04-20

 • 9 - 12

 • Digitalt via Teams

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar från patientinformation och undersökningsprocedur till tolkning av spirometriresultat.

Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar från patientinformation och undersökningsprocedur till tolkning av spirometriresultatet.

Kursen är LIPUS-certifierad och ingår i kraven för en godkänd astma/KOL-mottagning i Region Stockholm.

Kursdatum och tid

 • 20–21 april, kl. 9-16:30
 • Uppföljning halvdag 18 maj

 

Innehåll

Teori och praktik varvas under de två kursdagarna. Ämnesområden är delade till:

 • Översiktlig sjukdomslära astma och KOL
 • Spirometriundersökningens fysiologiska teori
 • Spirometriundersökning i praktiken (handhavande av spirometrier och genomförande av undersökningen)
 • Tolkning av spirometriresultat
 • Dokumentation av spirometriundersökningen

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna ha ökad kunskap och förståelse för:

 • Tolkning av spirometriresultatet utifrån givna referensvärden
 • Hur man utför en spirometri med hög kvalitet samt handhavande och kvalitetssäkring av spirometern
 • Patientinformation och undervisning i samband med en spirometri.

Föreläsare

 • Nikolaos Pournaras, specialist i allmänmedicin
 • Maria Rosengren och Marianne Eduards, distriktssköterska, astma/KOL-sjuksköterska

Målgrupp

Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska

Kostnad

2 400 kr, exklusive moms

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift)

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser
500 kr, exklusive moms). Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

 

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Allergi, Astma och KOL, Annat, Enhet: Soma, Digital utbildning (Teams/Zoom)