Arbetsterapeutens roll vid misstänkt kognitiv sjukdom/svikt

  • 2023-03-22

  • 13 - 16

  • Solnavägen 1E, lokal Kastanj, plan 7

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Personer med symtom som kan tyda på kognitiv sjukdom/svikt identifieras vanligen inom primärvården, där en basal utredning genomförs. Som en del av utredningen bedömer arbetsterapeuten vilka funktioner som är nedsatta hos personen och vilka konsekvenser det skapar i personens vardag.

Kursdatum och tid

22 mars kl. 13.00 - 16

Anmäl dig senast 8 mars

Innehåll

Arbetsterapeutens roll, uppdrag och på vilket sätt bedömningar analyseras som en del av den basala utredningen.

Lärandemål

Ökad kunskap om

  • arbetsterapeutens insatser och roll vid basal utredning kognitiv sjukdom/svikt
  • funktions- och aktivitetsbedömning vid basal utredning kognitiv sjukdom/svikt
  • vikten av analys som underlag för remissvar.

Föreläsare

Lena Nilsson, leg arbetsterapeut, Minnesmottagningen Dalengeriatriken

Huseyin Ohlin Bakan, leg arbetsterapeut, Capio Rehab Dalen, Primärvårdsrehab

Målgrupp

Arbetsterapeut

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Vid frågor

Kontakta Christina Eriksson, christina.n.eriksson@regionstockholm.se

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Ämne, Rehabilitering, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , Kvalitetsstöd & fortbildning