Motiverande samtal MI-handledningar

  • 2021-06-11

  • 13 - 15

  • Digitalt via Teams

Träffar för all vård- och rehabpersonal i primärvården som gått grundkurs i MI eller behöver ta igen ett missat tillfälle på en av våra grundkurser.

Syftet är att upprätthålla och utveckla sina MI-färdigheter. Under våren erbjuder vi tre fristående träffar i mindre grupp, som du kan boka in dig på. Välj själv hur många träffar som du vill delta i.

Inför träffarna spelar du in ett samtal (5-10 minuter, med ex anhörig/kollega ej patient pga patientsäkerheten) som handlar om förändring. Du får sedan kollegial återkoppling i MI-anda på ditt samtal som kan bidra till din kompetensutveckling inom MI.

Kursdatum och tid

  • 11/6 2021, kl. 13-15

Fristående träffar.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna känna tilltro till den egna förmågan att genomföra MI-samtal.

Målgrupp

All vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI.

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Träffarna genomförs digitalt. För att delta i behöver du: dator/smartphone/surfplatta med kamera och högtalare, tillgång till enskilt rum och god internetuppkoppling.

Avbokningsregler

 Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Jag vill anmäla mig till*
Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Alla, Annan, Konsultation, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Alla, Digital utbildning (Teams/Zoom)