Motiverande samtal-MI grundkurs 3 1/2 dagar – för REKO – helt/delvis digitalt

 • 2021-05-28

 • 9 - 12

 • Digitalt via Teams + ev. fysiskt

Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till att förändra beteende till exempel att ändra levnadsvanor under sjukskrivning för att kunna återgå i arbete/sysselsättning. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du, som REKO, kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin egen drivkraft till förändring.

Du behöver ha tillgång till eget rum och dator med kamera för att kunna delta på kursen som är helt/ delvis digital (beroende på covid-19). Begränsat antal platser, först till kvarn, detta är sista chansen till att gå kursen kostnadsfritt hos oss!

Kursdatum och tid

 • Dag1: 9 februari (lokal CPF bokad), heldag kl 9–15

 • Dag 2: 12 februari (lokal CPF bokad), heldag kl 9–15
 • Dag 3: 26 mars, heldag kl 9–15
  (Kl 9–12 handledning av inspelade samtal i mindre grupper; kl 13–15 teori och övningar)

 • Dag 4: 28 maj, halvdag fm kl 9-12
  (Handledning av inspelade samtal i mindre grupper, utvärdering)

Innehåll

3 ½ dagar+ OBS! Du behöver även avsätta cirka 1,5 dagars självständigt arbete med obligatoriska hemuppgifter för att praktiskt öva på MI.

Hemuppgift 1: Transkribering och kodning av eget inspelat samtal (med kollega, anhörig). OBS! Transkribering tar tid. Liksom att lyssna igenom sitt samtal för att kunna reflektera och svara skriftligt på frågor om eget lärande MI.

Hemuppgift 2: Inspelning samtal och svara på reflektionsfrågor som i hemuppgift 1, dock behövs inte transkribering.

För att få kursintyg behöver du genomfört och avslutat alla kursmoment inom 1 år.

Lärandemål

Efter utbildningen ska deltagarna kunna:

 • Praktiskt tillämpa Motiverande samtal
 • Redogöra för olika begrepp i MI: samtalets fyra processer, samtalsfärdigheter, förändringsprat, status quo-prat/ bibehållande prat, dissonans, ambivalens och diskrepans
 • Förstå och redogöra för grunderna i kodning av samtal enligt MITI 4 och CLAMI
 • Redogöra för utveckling av egen MI-kompetens.

Föreläsare

Anne Claesson (kursansvarig) och Jenny Lindrot vårdutvecklingsledare, APC samt medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Målgrupp

Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Kurator, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Logoped, Rehabkoordinator

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm.

Plats

Om det blir på CPF dag 1: Norra stationsgatan 69. Annars digitalt via Teams.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Kurslitteratur ingår. Möjlighet finns till fortsatt handledning.

OBS! Sista anmälningsdag var 8 januari 2021

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser
500 kr, exklusive moms). Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

APC, Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Konsultation, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Enhet: Levnadsvanor, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning , Rehab-koordinator