Motiverande samtal-MI grundkurs 3 1/2 dagar – för REKO – digitalt

  • 2021-09-09

  • 9 - 15

  • Digitalt via Teams

Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till att förändra beteende till exempel att ändra levnadsvanor under sjukskrivning för att kunna återgå i arbete/sysselsättning. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du, som REKO, kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin egen drivkraft till förändring.

Du behöver ha tillgång till eget rum och dator med kamera för att kunna delta på kursen som är helt/ delvis digital (beroende på covid-19). Begränsat antal platser, först till kvarn, detta är sista chansen till att gå kursen kostnadsfritt hos oss!

Kursdatum och tid

  • Dag 1 och 2: 9-10 sept, heldag kl 9–15

  • Dag 3: 4 okt, heldag kl 9–15
  • Dag 4: 3 dec,  kl 9–12

Innehåll

3 ½ dagar+ OBS! Du behöver även avsätta cirka 1,5 dagars självständigt arbete med obligatoriska hemuppgifter för att praktiskt öva på MI.

Hemuppgift 1: Transkribering och kodning av eget inspelat samtal (med kollega, anhörig). OBS! Transkribering tar tid. Liksom att lyssna igenom sitt samtal för att kunna reflektera och svara skriftligt på frågor om eget lärande MI.

Hemuppgift 2: Inspelning samtal och svara på reflektionsfrågor som i hemuppgift 1, dock behövs inte transkribering.

För att få kursintyg behöver du genomfört och avslutat alla kursmoment inom 1 år.

Lärandemål

Efter utbildningen ska deltagarna kunna:

  • Praktiskt tillämpa Motiverande samtal
  • Redogöra för olika begrepp i MI: samtalets fyra processer, samtalsfärdigheter, förändringsprat, status quo-prat/ bibehållande prat, dissonans, ambivalens och diskrepans
  • Förstå och redogöra för grunderna i kodning av samtal enligt MITI 4 och CLAMI
  • Redogöra för utveckling av egen MI-kompetens.

Föreläsare

Anne Claesson (kursansvarig) och Jenny Lindrot vårdutvecklingsledare, APC samt medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Målgrupp

Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Kurator, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Logoped, Rehabkoordinator

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården inom Region Stockholm.

Plats

Digitalt via Teams.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Kurslitteratur ingår. Möjlighet finns till fortsatt handledning.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart.  Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Konsultation, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Enhet: Levnadsvanor, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning , Rehab-koordinator