EXTRAINSATT KURS Motiverande Samtal, MI bas

  • 2023-04-25

  • 9 - 16

  • Digitalt via Teams, OBS dag1: IRL Torsplan, lokal LJUNG, plan 4

Kursen ger en genomgång av motivation och praktisk tillämpning av metoden. Du som behandlare får öva på strategier, verktyg och förhållningssätt som kan vara hjälpsamma i möten, för att locka fram och stärka en förändringsprocess. Kursen erbjuder även stöd i implementering av MI på din arbetsplats.

För att delta behöver du: dator/smartphone/surfplatta med kamera och högtalare. Du behöver också ha möjlighet till en ostörd miljö. Det är obligatorisk närvaro alla dagar då många praktiska moment i form av gruppövningar/ rollspel.

Kursdatum och tid

FULLBOKAD

Dag 1: 25 april kl. 9-16
Dag 2: 24 maj k. 9-16
Dag 3: 5 eller 6 september (deltagare väljer dag för handledning)
Dag 4: 4 oktober halvdag förmiddag

OBS Dag1: IRL Torsplan, lokal LJUNG, plan 4

Innehåll

Teori och praktiska övningar

• Två hemuppgifter

Totalt 3 ½ dagar fördelade över tid för att kunna öva praktiskt. OBS! Räkna med ytterligare ca 1 dag självständigt arbete med obligatoriska hemuppgifter.

Hemuppgift 1: Transkribering och kodning av eget inspelat samtal (med kollega, anhörig, ej patient). Tänk på att transkribering tar tid. Liksom att lyssna igenom ditt samtal för att kunna reflektera och svara skriftligt på frågor om ditt eget lärande av MI.

Hemuppgift 2: Samtala med din chef om hur MI kan implementeras på arbetsplatsen i syfte att vidmakthålla MI kompetensen.

För att få kursintyg behöver du genomfört och avslutat alla kursmoment inom ett år.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

• Praktiskt kunna tillämpa Motiverande samtal

• Känna till MI begrepp som exempelvis: MI andan, samtalets fyra processer, samtalsfärdigheter förändringsprat, bibehållandeprat, informera i dialog, motivationsskalor, dissonans, ambivalens och diskrepans

• Förstå syfte och grunderna i kodning av samtal

• Reflektera över och planera för utveckling av egen MI-kompetens

Föreläsare

Anne Claesson och Jenny Lindrot, vårdutvecklingsledare, APC, medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Kostnad

KOSTNADSFRI

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning

 

 

APC, Målgrupp, Alla, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Undersköterska, Ämne, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)