Motiverande samtal-MI grundkurs – digital

  • 2021-09-01

  • 9 - 16

  • Digitalt via Teams

Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till förändring. Det kan handla om att förändra beteende som ex levnadsvanor, att komma fram till ett beslut och om inställning till olika livsval. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du som behandlare får öva på och ta del av strategier, verktyg och kommunikationsmetoder som kan vara hjälpsamma i mötet, så att personen själv kan uppmärksamma och hitta sin egen drivkraft till förändring. För att delta i kursen behöver du: dator/smartphone/surfplatta med kamera och högtalare. Du behöver också ha möjlighet till en ostörd miljö.

Kursdatum och tid

1/9 kl. 9-16
och
20/9 kl. 9-16
och
20/10 kl. 9-16
och
8/12 kl. 9-12

Kursupplägg:

Totalt 3 ½ dagar fördelade över tid för att kunna öva praktiskt. OBS! Räkna med ytterligare ca 1,5 dagars självständigt arbete med obligatoriska hemuppgifter.

Hemuppgift 1: Transkribering och kodning av eget inspelat samtal (med kollega, anhörig eller patient). Tänk på att transkribering tar tid. Liksom att lyssna igenom sitt samtal för att kunna reflektera och svara skriftligt på frågor om ditt egna lärande av MI.

Hemuppgift 2: Inspelning av samtal och svara på reflektionsfrågor som i hemuppgift 1, utan transkribering.

För att få kursintyg behöver du genomfört och avslutat alla kursmoment inom ett år.

Innehåll

• Teori, förhållningssätt och teknik

• Praktiska övningar

• Två hemuppgifter (se ovan)

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

• Praktiskt tillämpa Motiverande samtal

• Känna till MI begrepp. Exempelvis: samtalets fyra processer, samtalsfärdigheter förändringsprat, status quo-prat/ bibehållande prat, dissonans, ambivalens och diskrepans

• Förstå grunderna i kodning av samtal

• Reflektera och planera för utveckling av egen MI-kompeten

Föreläsare

Anne Claesson leg. sjukgymnast, Jenny Lindrot leg. dietist, Sofia Trygg Lycke Specialistsjuksköterska, vårdutvecklingsledare på APC medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Kostnad

4 500 kr, exklusive moms. Kurslitteratur ingår. Priset inkluderar även möjlighet till fortsatt handledning.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före
kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning
debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser
500 kr, exklusive moms). Kursplats kan överlåtas
efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

 

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Undersköterska, Ämne, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)