Motiverande samtal-MI grundkurs – digital

  • 2021-09-20

  • 9 - 16

  • Digitalt via Teams

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till förändring. Det kan handla om att förändra beteende och att fatta beslut om gällande den egna hälsan. Kursen ger en genomgång och praktisk tillämpning av metoden. Du som behandlare får öva på och strategier, verktyg och kommunikationsmetoder som kan vara hjälpsamma i mötet, så att patienten själv kan uppmärksamma och hitta sin drivkraft till förändring.

För att delta behöver du: dator/smartphone/surfplatta med kamera och högtalare. Du behöver också ha möjlighet till en ostörd miljö.

Kursdatum och tid

1/9 kl. 9-16
och
20/9 kl. 9-16
och
20/10 kl. 9-16
och
8/12 kl. 9-12

Kursupplägg:

Totalt 3 ½ dagar fördelade över tid för att kunna öva praktiskt. OBS! Räkna med ytterligare ca 1,5 dagars självständigt arbete med obligatoriska hemuppgifter.

Hemuppgift 1: Transkribering och kodning av eget inspelat samtal (med kollega, anhörig eller patient). Tänk på att transkribering tar tid. Liksom att lyssna igenom sitt samtal för att kunna reflektera och svara skriftligt på frågor om ditt egna lärande av MI.

Hemuppgift 2: Inspelning av samtal och svara på reflektionsfrågor som i hemuppgift 1, utan transkribering.

För att få kursintyg behöver du genomfört och avslutat alla kursmoment inom ett år.

Innehåll

• Teori, förhållningssätt och teknik

• Praktiska övningar

• Två hemuppgifter (se ovan)

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

• Praktiskt tillämpa Motiverande samtal

• Känna till MI begrepp. Exempelvis: samtalets fyra processer, samtalsfärdigheter förändringsprat, status quo-prat/ bibehållande prat, dissonans, ambivalens och diskrepans

• Förstå grunderna i kodning av samtal

• Reflektera och planera för utveckling av egen MI-kompetens

Föreläsare

Anne Claesson leg. sjukgymnast, Jenny Lindrot leg. dietist, Sofia Trygg Lycke Specialistsjuksköterska, vårdutvecklingsledare på APC medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Kostnad

4 500 kr, exklusive moms. Kurslitteratur ingår. Priset inkluderar även möjlighet till fortsatt handledning.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före
kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning
debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser
500 kr, exklusive moms). Kursplats kan överlåtas
efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@sll.se

 

APC, Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Undersköterska, Ämne, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)