MI – Motiverande samtal med patienter i primärvården 7,5 hp HT 2021

  • 2021-08-25

  • 0 - 0

  • Digitalt via zoom alternativt på Akademiskt primärvårdscentrum, (Torsplan), Solnavägen 1 E, 11365 Stockholm.

Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs hjälpa dig!

Syfte och mål

Syftet med kursen är att du, efter genomgången utbildning, ska
kunna tillämpa Motiverande samtal (motivational interviewing, MI)
i dialog med patienter i primärvården.

Kursens innehåll

• Förhållningssätt och MI-anda
• De fyra processerna i MI-samtalet
• Igenkännande och hantering av förändringsprat
• MI-metodens olika verktyg
• Samtalsstrategier i MI
• Kvalitetssäkring av MI genom kodning och feedback
• Etiska aspekter

Behörighet

Totalt minst 120 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller
socionomexamen.

Ansvarig institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,
sektionen för allmänmedicin. Akademiskt Primärvårdscentrum
(APC).
Examinator
Lena Lundh PhD Akademiskt Primärvårdscentrum,
Sektionen för allmänmedicin, Karolinska institutet.

Kursens upplägg

• Föreläsningar och praktisk tillämpning med återkoppling.
• Individuell hemuppgift i form av inspelade MI-samtal som transkriberas av studenten.


Kursen sträcker sig över 5 månader, med totalt
8 schemalagda utbildningsdagar. Beräkna tid för inläsning av
litteratur inför respektive kursdag, hemarbete med samtal och
hemtentamen.

Obligatorisk närvaro på 7 av de schemalagda
föreläsningarna/seminarierna och gruppaktiviteter. Vid frånvaro
görs en överenskommelse mellan kursdeltagare och kursledning
angående kompletteringar. Dag 8 är frivillig närvaro

Datum: 25 augusti 2021.
Övriga dagar: 8/9 ,24/9 ,29/10 ,19/11 ,15/12
samt 14/1, 26/1 år 2022.
Plats: Digitalt via zoom alternativt på Akademiskt
primärvårdscentrum, (Torsplan), Solnavägen 1 E,
11365 Stockholm.

Pris

Anställda inom Region Stockholm:9 700
kronor exkl. moms. Övriga: I mån av plats kan
även deltagare från andra landsting och
organisationer antas. Kursavgiften är i detta fall:
13 500 kr exkl. moms. För kurslitteratur och
teknisk utrustning ansvarar kursdeltagaren.

Kursansvarig och handledare

Vi som utbildar har lång erfarenhet av hälso- och sjukvården och
representerar olika yrken. Inom Akademiskt Primärvårdscentrum
arbetar vi som vårdutvecklingsledare och utbildare i Motiverande
samtal och är medlemmar i MINT - Motivational Interviewing
Network of Trainers. Två av oss är MINT certifierade MI tränare.

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:

Sofia Trygg Lycke
E-post: sofia.trygg-lycke@sll.se

Övriga kursledare

Anne Claesson
E-post: anne.claesson@sll.se

Lene Nordstrand
E-post: lene.nordstrand@sll.se

Jenny Lindrot
E-post: jenny.lindrot@sll.se

För administrativa frågor:

Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se
Tel: 08-524 838 91

Anmälan

https://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/CourseTermInfo.aspx?ctid=3768

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in
kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens
start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3)
veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. Deltagare antas till
kursen efter principen ’’först till kvarn’’. Tidpunkt för anmälan registreras när
anmälningsbekräftelse signerat av ansvarig chef kommit in till KI
Uppdragsutbildning. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor:

>>Om KI:s uppdragsutbildningar

APC, Ämne, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Poäng/uppdragsutbildning