ME/CFS – utmaningar och möjligheter i primärvården

 • 2021-10-19

 • 13 - 16.30

 • Digitalt via Teams

ME/CFS är en omdiskuterad och komplex diagnos. Största andelen patienter finns i primärvården, många odiagnostiserade. Under detta seminarium får du kunskap om diagnosen vad gäller aktuell forskning, bakgrund, utredning, behandling och uppföljning, samt diskutera omhändertagande av patientgruppen med specialister inom området.

Kursdatum och tid

19 oktober kl. 13-16:30
anmäl dig senast 14 dagar innan start

Innehåll

 • Bakgrund och kriterier
 • Utredning och behandling
 • Aktivitet, delaktighet och rehabilitering vid ME/CFS
 • Fysioterapi & ME/CFS
 • Covid-19 & ME/CFS

Lärandemål

 • Identifiera symtom på ME/CFS och hur de kan påverka funktions- och aktivitetsförmågan
 • Beskriva utredningsförfarande
 • Beskriva och reflektera över egen och andra professioners roll gällande omhändertagande i primärvården

Föreläsare

Kent Nilsson, Specialist i allmänmedicin, Bragée ME-center
Anna Lindquist, Specialist i allmänmedicin/verksamhetschef Salems och Tumba Vårdcentral
Jeannette Sass, Fysioterapeut, Danderyds Rehab
Ewa Wadhagen Wedlund, Arbetsterapeut, Akademiskt primärvårdscentrum

Målgrupp

Alla professioner i primärvården, Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, ME - CFS, Verksamhet, Enhet: Psyke & Rehab, Utbildningskatalog