ME/CFS – utmaningar och möjligheter i primärvården

  • 2021-05-28

  • 9 - 12

  • Digitalt via Teams

ME/CFS är en omdiskuterad och komplex diagnos. Största andelen patienter finns i primärvården, många odiagnostiserade. Under detta seminarium får du kunskap om diagnosen vad gäller aktuell forskning, bakgrund, utredning, behandling och uppföljning, samt diskutera omhändertagande av patientgruppen med specialister från Stora Sköndal och Brageé-klinikens ME- mottagningar.

Målgrupp

Alla yrkesgrupper i primärvården

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Identifiera symtom på ME/CFS och hur de kan påverka funktions- och  aktivitetsförmågan
  • Beskriva utredningsförfarande
  • Beskriva och reflektera över egen och andra professioners roll gällande omhändertagande i primärvården

Föreläsare

Kent Nilsson, Specialist i allmänmedicin, Bragée ME-center
Anna Lindquist, Specialist i allmänmedicin/verksamhetschef Salems och Tumba Vårdcentral
Ewa Wadhagen Wedlund, Arbetsterapeut, Stora Sköndal ME/CFS mottagning
Jeannette Sass, Fysioterapeut, Danderyds Rehab

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Avbokningsregler

 Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Undersköterska, Ämne, ME - CFS, Verksamhet, Enhet: Psyke & Rehab, Utbildningskatalog, Rehab-koordinator