Matallergi- diagnostik och behandling (FULLBOKAD)

  • 2021-10-19

  • 13 - 16.30

  • Stockholm City Conference Center

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Förekomsten av matallergi ökar och möjligheterna till att sätta rätt diagnos och därmed ge rätt behandling utvecklas ständigt. Här får du lära dig mer om diagnostik och behandling av matallergi i ett interprofessionellt sammanhang av läkare, sjuksköterskor och dietister med hög kompetens och lång erfarenhet inom området.

Kursdatum och tid

19 och 26 oktober kl. 13-16:30

Anmäl dig senast 4 oktober

Innehåll

  • 19 oktober Diagnostik
  • 26 oktober Behandling

Lärandemål

Efter fortbildningen ska deltagarna ha ökad kunskap om diagnostik och behandling av matallergi

Föreläsare

Caroline Nilsson, allergolog, barnläkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Bernice Aronsson, barnläkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Agneta Jansson Roth, dietist Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Lotta Sundkvist, barnsjuksköterska Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Marina Jonsson, allergisamordnare

Målgrupp

Dietist

Läkare

Sjuksköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Kan bli digital via Teams beroende av pandemiläge. Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler 

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

 

APC, Målgrupp, Dietist, Läkare, Sjuksköterska, Ämne, Allergi, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning