Livsstil och fysisk aktivitet för patienter med hjärntumör

  • 2023-02-20

  • 13 - 16.30

  • Torsplan, Solnavägen 1E

Vilka vinster har patienten med malign hjärntumör av en aktiv livsstil? Vad säger forskningen om fysisk aktivitet under cancerbehandling? Finns det risker? Vilka är utmaningarna? Hur kan vi skapa en levande rehabiliteringsplan som följer patienten?

Den här utbildningen görs i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, Regionalt cancercentrum, Palliativt kunksapscentrum.

Kursdatum och tid

20 februari 13-16:30

Anmäl dig senast 10 februari

Innehåll

  • Hälsoeffekter av fysisk aktivitet vid cancer och behandling
  • Fysisk aktivitet på recept för patient med hjärntumör – en möjlighet för alla professioner med legitimation
  • Diskussionsgrupper

Lärandemål

  • Ökad kunskap om metoder för att stödja patienter till en aktiv vardag
  • Ökad kunskap om evidens kring fysisk aktivitet vid cancer
  • Ökad samverkan mellan vårdgivare och med civilsamhälle

Föreläsare

Malin Backman, onkologisjuksköterska, Med Dr, universitetsadjunkt Karolinska Institutet

Cecilia Berg, Vårdutvecklingsledare för fysisk aktivitet och FaR, Fysisk aktivitet på Recept Akademiskt primärvårdscentrum

Målgrupp

Arbetsterapeuter, Fysioterapeut/sjukgymnast

Kostnad

Kostnadsfri

Kontaktuppgifter

Carmen Wärlinge, carmen.warlinge@regionstockholm.se

Alexandra Dovin, alexandra.dovin@regionstockholm.se

Kommentar

Anmälan sker via denna länk:

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/livsstil-och-fysisk-aktivitet-for-patienter-med-hjarntumor/

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Ämne, Cancer, Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Rehabilitering, Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , FaR – fysisk aktivitet på recept