Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

 • 2021-10-07

 • 9 - 16

 • Plats meddelas senare

Utbildning i hur du planerar och genomför en diabetesgrupp på din vårdcentral. Grupputbildningsmaterial ingår.

Forskning visar att personer med typ 2 diabetes som deltar i gruppbaserad patientutbildning med andra ökar sin kunskap om diabetes, förbättrar sin metabola kontroll samt upplever ökad livskvalitet. Socialstyrelsen och Nationellt programråd diabetes förespråkar att alla personer med typ 2 diabetes bör erbjudas en sådan utbildning. Genom att arbeta personcentrerat ligger fokus på vad hälsa betyder för den enskilda personen och därigenom blir individen mer delaktig i sin egenvård och behandling.

Under kursen lär du dig hur du planerar och genomför en diabetesgrupp på din vårdcentral. Du får även tillgång till grupputbildningsmaterial. Kursen är förlagd under två heldagar med en uppföljningsdag efter tre månader.

Kursdatum och tid

7–8 oktober 2021, kl. 09.00–16.00

OBS: Kursen erbjuds också 17–18 mars 2021,kl. 09.00–16.00

Innehåll

Föreläsningar, gruppdiskussioner samt reflektionsövningar.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Reflektera och förklara hur vuxna lär
 • Tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt vid patientutbildning
 • Planera och genomföra gruppträffar för vuxna med diabetes
 • Utvärdera utbildningsinsatsen regelbundet och systematiskt

Föreläsare

 • Marina Stenbäck
 • Nouha Saleh Stattin
 • Marianne Pegelow
 • Katri Harcke
 • Vårdutvecklingsledare Kunskapsteam Diabetes på APC

Målgrupp

Diabetesansvariga sjuksköterskor/distriktssköterskor i primärvård.

Kostnad

2400 kr exklusive moms

Plats

Digitalt alternativt Solnavägen 1 E, Torsplan Stockholm. Plats meddelas senare.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmäl dig senast en månad innan. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift)

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser
500 kr, exklusive moms). Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Diabetes - endokrinologi , Enhet: Levnadsvanor, Enhet: Soma, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning