Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med diabetes i primärvård (Inställd)

  • 2023-10-23

  • 9 - 16

  • Akademiskt Primärvårdscentrum Solnavägen 1E (Torsplan), Stockholm Plan 4, Lokal Lomme

Alla personer med diabetes har rätt till utbildning i egenvård. Utbildningen anses lika viktig som den medicinska behandlingen. Genom att deltagare i grupp delar kunskap och erfarenheter, inspirerar de varandra till att förändra levnadsvanor. Detta förbättrar självklart HbA1c, blodtryck, vikt mm.

Kursdatum och tid

23-24 oktober kl. 9 – 16

Anmäl dig senast 23 september

Innehåll

  • Föreläsningar
  • Gruppdiskussioner
  • Reflektionsövningar

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

  • Reflektera och förklara hur vuxna lär
  • Tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt vid patientutbildning
  • Planera och genomföra gruppträffar för personer med typ 2- diabetes
  • Utvärdera utbildningsinsatsen regelbundet och systematiskt

Föreläsare

Vårdutvecklingsledare Kunskapsteam diabetes

Marina Stenbäck
Nouha Saleh Stattin
Katri Harcke

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska

Kostnad

2400 kr exklusive moms för anställda i primärvården Region Stockholm

Även deltagare från andra regioner är välkomna att delta mot en särskild kursavgift.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften. Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning