Lär dig använda empowerment, ett personcentrerat förhållningssätt som stöd vid beteendeförändring hos personer med diabetes

  • 2022-06-02

  • 9 - 16

  • Plats meddelas senare

”Att patienten inte gör som vi säger” handlar oftast inte om bristande kunskaper utan om hur ändring av vanor påverkar invanda rutiner, orsakar praktiska problem i vardagen osv. Genom att arbeta personcentrerat ligger fokus på vad hälsa betyder för den enskilda personen och därigenom främjas individens hälsa och möjligheter att ta ansvar för sin egenvård. Empowerment metoden som kan användas som stöd vid beteendeförändring hos personer med typ 2 diabetes är välstuderad och har visat sig vara effektiv. Kursen är förlagd under två heldagar. Uppföljning ingår tre månader efter avslutad kurs.

Kursdatum och tid

2-3 juni kl.9-16

Innehåll

Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktisk träning av empowerment modellen med hjälp av videoinspelning.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

• Reflektera och förklara hur vuxna lär
• Tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt vid patientutbildning
• Tillämpa empowerment metoden praktiskt vid individuella besök
• Erbjuda handledning och stöd vid beteendeförändring
• Öka medvetenheten om det egna arbetssättet
• Utvärdera utbildningsinsatsen

Föreläsare

Marina Stenbäck, Nouha Saleh Stattin, Marianne Pegelow,

Vårdutvecklingsledare, Kunskapsteam Diabetes på APC

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska, Dietist i primärvården Region Stockholm

Kostnad

2400 kr exklusive moms

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmäl dig senast 1 månad före kursstart. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften. Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Dietist, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning