Långvariga symtom efter covid-19 - fysiska, psykiska och försäkringsmedicinska konsekvenser och hur vi hanterar detta

  • 2021-08-24

  • 13 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Välkommen till ett webinar angående omhändertagande av patienter med långvariga symptom efter Covid-19. Du kommer att få kunskap om konsekvenser och behandling med särskilt fokus på psykisk hälsa.

Kursdatum och tid

24 augusti kl. 13-16:30

Sista anmälningsdatum 27/7

Innehåll

  • Aktuellt kunskapsläge om fysiska konsekvenser och rehabilitering efter Covid-19 
  • Psykologiska konsekvenser, screening och behandling vid långvariga symptom efter Covid-19
  • Försäkringsmedicinska konsekvenser; vad gäller kring sjukskrivning vid långvariga symptom efter Covid-19
  • Diskussion och frågestund

Föreläsare

Anna Rytter, leg fysioterapeut, specialist i respiration/lungrehab, Akademiskt primärvårdscentrum, Hela Kroppen Fysioterapi

Emma Birkehag, leg psykolog, Karolinska Universitetssjukhuset

Lisa Brändström, leg arbetsterapeut, Akademiskt primärvårdscentrum, kunskapsteam Försäkringsmedicin

Målgrupp

Kuratorer och Psykologer i primärvården Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården Region Stockholm.  

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Sista anmälningsdatum 27/7 via APCs hemsida. Även om ni är flera som sitter vid samma dator så önskar vi att samtliga anmäler sig. Länk till mötet med instruktioner får du via mail några dagar innan. Förbered dig gärna hur du deltar i möten i Teams innan det är dags. Koppla gärna upp dig 10 min innan fortbildningen startar.

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Kurator, Psykolog, Ämne, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Covid-19