Läkemedelsbehandling vid typ- 2 diabetes - ett teamarbete

  • 2023-11-08

  • 8.30 - 16

  • Solnavägen 1 E, Torsplan plan 4 lokal Lomme

För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Utökade och mer effektiva alternativ i verktygslådan av läkemedel möjliggör ett bättre och längre liv för patienter med typ 2-diabetes. Behandlingen genomförs i team

Kursdatum och tid

8-9 november kl. 8:30-16

Anmäl dig senast 1 månad före kursstart

Innehåll

Diabetesvården utvecklas och förbättras, det handlar om mer än enbart insatt läkemedelsbehandling. Det är i primärvård som merparten av landets patienter med typ 2-diabetes behandlas och detta nödvändiggör teamarbete. Föreläsningar varvat med gruppdiskussioner med patientfall.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

• ha kännedom om diabetesläkemedel utifrån nationella riktlinjerna och forskningsresultat

• identifiera individuella behov av kompletterande läkemedelsbehandling med fokus på insulin

• starta insulinbehandling samt motivera vald behandling

Föreläsare

  • Kaija Seijboldt , diabetessjuksköterska, vårdutvecklingsledare
  • Anna Ugarph Morawski , Spec. allmänmedicin

Målgrupp

Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare

Kostnad

2400 kr exklusive moms

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften. Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Ämne, Diabetes - endokrinologi