Stockholms Dietistnätverk: Tema Nutritionsbehandling med kosttillägg; om förskrivning, följsamhet och personcentrering

  • 2023-04-25

  • 9 - 11

  • Digitalt via Teams

Stockholms dietistnätverk hälsar välkommen till våra digitala fortbildningar på aktuella teman. Vi erbjuder dig regelbundet föreläsningar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra kunniga föreläsare.

Kursdatum och tid

25 april kl. 9-11

Anmäl dig senast 17 april

Innehåll

Evelina Liljeberg, dietist och universitetslektor presenterar sin avhandling om förskrivning av och följsamhet till förskrivning av kosttillägg. Mat eller kosttillägg, diskussion utifrån patientfall och dilemman.

Föreläsare

Evelina Liljeberg, leg dietist Karolinska Universitetssjukhuset och universitetslektor Uppsala Universitet

Målgrupp

Dietister

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Dietist, Ämne, Nutrition, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Kvalitetsstöd & fortbildning