Stockholms Dietistnätverk: Tema Att samtala med barn och föräldrar

  • 2023-03-28

  • 9 - 11

  • Digitalt via Teams

Stockholms dietistnätverk hälsar välkommen till våra digitala fortbildningar på aktuella teman. Vi erbjuder dig regelbundet föreläsningar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra kunniga föreläsare.

Kursdatum och tid

28 mar kl. 9-11

Anmäl dig senast 20 mars

Innehåll

Möter du barn och unga med obesitas i ditt arbete? På denna nätverksträff får du möjlighet att prova på olika motiverande samtalsstrategier som kan användas i samtalet med barn och deras vårdnadshavare.

Lärandemål

  • Ökad kunskap om att möta och samtala med barn och deras vårdnadshavare
  • Ge möjlighet till att praktiskt öva samtalsfärdigheter

Föreläsare

Jenny Lindrot, leg dietist med mag. Utbildar i MI (Motiverande samtal) Kunskapsteam Levnadsvanor medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Målgrupp

Dietister

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Dietist, Ämne, Mat, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Nutrition, Obesitas, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Kvalitetsstöd & fortbildning