Lagar, regler och föreskrifter och dess tillämpning, Digital kurs

 • 2021-03-25

 • 0 - 23.59

 • Digitalt och fysiskt

Utbildningen ska hjälpa blivande specialister få en samlad bild av regelverk som styr sjukvården samt tvångsvårdslagstiftningen. Regelverket spänner över områden såsom sekretess och tystnadsplikt, journalföring, barn i vården, utförandet av intyg och det systematiska kvalitetsarbetet.

Efter avklarad kurs förväntas deltagaren ha tillräcklig kunskap om centrala rättsregler hälso- och sjukvården som styr läkarens arbete i det dagliga arbetet med patienter.

Kursdatum och tid

25–26 mars 2021

Förberedelse: En dag på distans via online lärplattform (förberedelser) och två dagar på plats. http://moodle.evidencebased.se

Innehåll

 • Skriv gärna innehållet i punktform.
 • Det här är innehållet på kursen.

Lärandemål

Efter kursen ska läkaren ha kännedom om:

 • Det juridiska systemet - författningar, tolkningar, tillämpningar - och rättsvillfarelserisken
 • Olika juridiska discipliner och ansvarsslag (straffrätt, civilrätt, offentlig rätt), hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientlagen och patientdatalagen.

Och kunna:

 • Begreppet allvarlig psykisk störning och dess innebörd inom LPT. Tvångslagsstiftningen LPT, LVM, LVU
 • Utfärda korrekt vårdintyg och rättsintyg
 • Diskussion om generella förbud på verksamhetsnivå, relevanta falldiskussioner från kammarrätten samt högsta förvaltningsdomstolen
 • Anmälningsplikten när det gäller barn, körkort, innehav av skjutvapen osv.

Föreläsare

 • Chefsöverläkare Farshid Scheikvand
 • Dr Per Johansson

Målgrupp

ST-utbildning för allmänläkare, delmål a6 och c14 enligt SOSFS 2015:8.

Kostnad

6 400 kr

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Anmälan

Se kurskatalogen på ST-forums hemsida där man även anmäler sig till kursen.

APC, ST-läkare, Annat, Enhet: AT/ST, Digital utbildning (Teams/Zoom)