Kvalitetseftermiddag Primärvårdskollegium Sydväst

  • 2021-06-03

  • 12.30 - 16

  • Digitalt via Teams

Välkommen till Kvalitetseftermiddag sydväst!

Kursdatum och tid

3 juni kl. 12.30-ca 16:00

Innehåll

Program digital kvalitetsdag 21-06-03 kl. 12.30- ca 16 Välkomna!

Kl. 12.30-13.00 Inspirations/välkomstföreläsning med John Øvretveit "Covid 19 evidence update and Long Covid 19” (in english) The session will give a short update on Covid 19 items and then concentrate on latest evidence and practical guidance for post covid syndrome or "long covid”. The session draws on Johns evidence updates for SLSO and evaluation of SLSO response to the pandemic in 2020 and 2021. John Øvretveit is Professor of improvement, implementation and evaluation, Karolinska Institute and R&D Officer SLSO.

http://ki.se/en/people/johovr
http://ki.academia.edu/johnovretveit
https://ki.academia.edu/jo Kl

13.00-13.40 Recept för ett lyckat förbättringsarbete samt ”Safety-netting” gör vården säkrare, med dr Rita Fernholm Rita är specialist i allmänmedicin, Med Dr, Distriktsläkare och Medicinskt Ledningsansvarig läkare för patientsäkerhet på Boo Vårdcentral. FPU-ledare Akademiskt Primärvårdscentrum (fortbildning och kvalitet). Anknuten till Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) och institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet. Hennes avhandling hittas på https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47024

Kl. 13.45-14.05 Kollegial dialog med Rita F och Hanna S om ”Vad kan APC användas till? Hur kan vi ha glädje av APCs resurser och kompetenser?” Deltagarna får gärna förbereda frågor till denna punkt.

Kl 14.05-14.30 Implementeringsforskning med dr Hanna Sandelowsky
Hanna Sandelowsky är specialist i allmänmedicin, Med dr. Enhetschef SOMA (somatiska sjukdomar) på Akademiskt primärvårdscentrum

10-15 min paus

14.45 Aktuell statistik/medicinsk data från vårt område samt ”Pandemins påverkan på läkemedelsanvändningen” med apotekare Kristina och dr Christer Norman (ca 30-40 min)

15.30 Rave/M4 uppdatering – vårt system för kvalitetskontroll med Björn J

16.00 Slut

Föreläsare

Se ovan

Målgrupp

Läkare

Specialistläkare, allmänmedicin

Verksamhetschef

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Läkare, Specialistläkare allmänmedicin, Verksamhetschef, Ämne, Annat, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)