Kvalitetsdag Centrala stan och Västerort

  • 2021-04-27

  • 13 - 16

  • Digitalt via Zoom

Stroke och TIA: akut omhändertagande, rehabilitering och uppföljning på vårdcentralen. Personcentrerade sammanhållna vårdförloppen införs nu, och vi belyser primärvårdens roll. Förbättringsarbete under pågående pandemi- hur håller vi liv i engagemanget?

Kursdatum och tid

27 april kl. 13-16

Anmäl dig senast 23 april kl. 12

Innehåll

13:00-13:15: Välkomna
13:15-14:00 Stroke – akut omhändertagande. Konstantinos Kostulas, verksamhetschef medicinsk enhet Neurologi, Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset
14:00-14:15 Stroke – hur ser det ut på vårdcentralerna? Informationsläkare/apotekare HSF.
14:15-14:55: Kvalitetsarbete under pandemin. Hur hinner vi? Utmaningar? Kort intro och sedan gruppdiskussioner i break-out rooms.
14:55-15:10 Paus
15:10-15:50 ”Många hjärnor räddas och sen då?” Carmen Wärlinge, leg fysioterapeut, spec neurologi, MSc, Christina Eriksson, leg, arbetsterapeut, med lic. Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada, Akademiskt primärvårdscentrum
15:50-16:00 Frågestund

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Omhändertagande av strokepatienter i akutskedet.
  • Rehabilitering efter stroke, primärvårdens roll.

Föreläsare

Konstantinos Kostulas, verksamhetschef medicinsk enhet Neurologi, Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset.

Carmen Wärlinge, leg fysioterapeut, spec neurologi, MSc,
Christina Eriksson, leg, arbetsterapeut, med lic. Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada, Akademiskt primärvårdscentrum.

Målgrupp

Arbetesterapeut
Distriktssköterska
Fysioterapeut/sjukgymnast
Läkare
Rehab-koordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare, allmänmedicin
ST-läkare
Verksamhetschef

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. Vid sen eller utebliven avbokning på kostandsfria kurser debiteras 500 kr, exklusive moms, därav behöver du fylla i din fakturaadress. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Zoom skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Läkare, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Verksamhetschef, Ämne, Stroke - förvärvad hjärnskada, Annat, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehab-koordinator