Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor

 • 2023-10-13

 • 8.30 - 15

 • Lokal Lomme (plan 4), Akademiskt primärvårdscentrum, Solnavägen 1E, Torsplan

Ohälsosamma matvanor är vanligt i befolkningen och att förändra vanor kan vara svårt. Denna 2,5 dagarskurs ger kunskap för att hålla kvalificerat rådgivande samtal eller rådgivande samtal om matvanor.

Kursdatum och tid

13 oktober, 27 oktober och 17 november

13 oktober kl. 8:30-15 sal Lomme, plan 4 Torsplan 
27 oktober kl. 8:30-15 sal Lomme, plan 4 Torsplan 
17 november kl. 9-12 (halvdag digitalt via Teams)

Anmäl dig senast 29 september

Innehåll

Utbildningen innehåller bland annat:

 • föreläsningar
 • praktiska övningar och hemuppgifter

Utbildningen innefattar näringslära, identifiera ohälsosamma matvanor, pedagogiska verktyg, miljö, kulturella aspekter, dieter och trender samt en booster/påfyllnad om samtalsteknik och motiverande samtal (MI).

Lärandemål

• Erhålla fördjupad kunskap om matvanor

• Kunna identifiera ohälsosamma matvanor

• Anpassa råd och stöd vid ohälsosamma matvanor till patientens förutsättningar, diagnos, tillstånd och förmåga

• Kännedom om nationella vårdprogrammet vid ohälsosamma levnadsvanor

• Kunna använda pedagogiska verktyg för att arbeta strukturerat i samtalet

• Kunna utföra rådgivande/kvalificerat rådgivande samtal om hälsosamma matvanor utifrån evidensbaserade rekommendationer och råd

Föreläsare

 • Larios Malki, Transkulturellt centrum
 • Emma Patterson, Livsmedelsverket, Karolinska Institutet
 • Cecilia Berg, Akademiskt Primärvårdscentrum
 • Anne Claesson, Akademiskt Primärvårdscentrum
 • Åsa Nordmark Åkerblom, Akademiskt Primärvårdscentrum
 • Mahnoush Etminan Malek, Akademiskt Primärvårdscentrum

Målgrupp

AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare
Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin
Specialistläkare, annat, ST-läkare

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

För att erhålla kompetens för att ge kvalificerat rådgivande samtal krävs förutom denna utbildning eller motsvarande även kompetens från genomgången utbildning i Motiverande samtal (MI) eller KBT. Om kursdeltagare inte har denna kompetens sedan tidigare ger denna kurs kompetens för rådgivande samtal.

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Ämne, Mat, Motiverande samtal, Nutrition, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning