Diabetesmallen i TakeCare - fortbildningseftermiddag om korrekt journalföring

  • 2023-09-12

  • 13 - 16.30

  • Akademiskt Primärvårdscentrum, Solnavägen 1 E, Plan 4, lokal Vattenklöver

Att dokumentera i diabetesmallen i TakeCare är inte alltid självklart. Felaktig dokumentation leder till att data inte överförs via Medrave till Nationella Diabetesregistret (NDR). Lär dig vilka sökord i diabetesmallen som behöver fyllas i, samt hur, för att data säkert ska överföras till NDR.

Kursdatum och tid

12 september kl. 13-16:30 

Anmäl dig senast 12 augusti

Innehåll

Information från MedRave
Föreläsning/förevisning/diskussion kring praktisk dokumentation i diabetesmallen samt hur NDR kan användas på vårdenheten.

Lärandemål

 Efter deltagande i eftermiddagen ska deltagare: 

  • ha kunskap om hur praktiskt tillämpa Medrave och NDR (Nationella diabetesregistret) i dagligt arbete på diabetesmottagning
  • kunna dokumentera korrekt under specifika sökord i diabetesmallen  
  • ha kunskap om hur praktiskt ta fram/analysera data i NDR 
  •  

Föreläsare

Marina Stenbäck

Kaija Seijboldt

Person från Medrave

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning