Kontinuerlig glukosmätning i primärvården

  • 2021-10-27

  • 13 - 16

  • Digitalt via Teams

Kostnadsfri föreläsning med kunskap om kontinuerlig glukosmätning.

Kontinuerlig glukosmätning med isCGM ( Intermittent scanning CGM används oftast till personer med typ1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. I Region Stockholm kan isCGM förskrivas till patienter med typ 2-diabetes enligt följande kriterier: - Behandling med basinsulin i kombination med måltidsinsulin,- HbA1c över 70 mmol/mol/ eller återkommande allvarliga hypoglykemier trots ansträngningar att anpassa insulindoserna.

Remiss skickas till endokrinologisk klinik för bedömning och start, men primärvården följer upp dessa patienter. Därför behöver vi vara rustade med kunskap om kontinuerlig glukosmätning.

Kursdatum och tid

27 oktober, kl. 13.00 – 16.30

Innehåll

Föreläsning varvat med praktiska övningar.

Lärandemål

Efter seminariet ska deltagarna kunna:

  • ha kännedom om isCGM egenskaper och funktioner
  • identifiera patienter som kan vara aktuella för hjälpmedlet
  • tolka och föreslå behandlingsjusteringar utifrån blodsockerkurvorna

Föreläsare

Diabetessjuksköterskorna, MSc, på APC, sjuksköterska från Centrum för Diabetes samt sjuksköterska från vårdcentral

Målgrupp

Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska

Kostnad

Kostnadsfri för dig som gått fortbildningen tidigare (23/2 eller 8/9).

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Anmäl dig senast 1 månad innan. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se

 

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Diabetes - endokrinologi , Enhet: Soma, Digital utbildning (Teams/Zoom)