KOL och Spirometri Workshop

  • 2021-05-12

  • 13.30 - 16

  • Digitalt via teams

Utbildning för allmänläkare om bedömning av dynamisk spirometri med fokus på personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL

Kursdatum och tid

12 maj kl. 13:30-16

Innehåll

  • Spirometriworkshop ur ett vårdförloppsperspektiv

Föreläsare

Nikolaos Pournaras Specialist i Allmänmedicin och doktorand Vårdutvecklingsledare Kunskapsteam Astma, allergi och KOL Akademiskt Primärvårdscentrum

Målgrupp

Specialistläkare i allmänmedicin

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Specialistläkare allmänmedicin, Ämne, Astma och KOL, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff