Kognitiv sjukdom - sjuksköterskans roll i primärvården

  • 2022-01-27

  • 13 - 15

  • Digitalt via Teams

Vilken är sjuksköterskans roll i vårdkedjan? Hur kan vi arbeta för att få en bra överblick över vårdcentralens patienter med kognitiv sjukdom/demens, vad följer man upp och när? Välkommen till en fortbildning som uppdaterar dig om kognitiv sjukdom/demens.

Kursdatum och tid

27 januari kl. 13-15

Anmäl dig senast 26 januari

Innehåll

  • Titta närmare på det standardiserade vårdförloppet och insatsförloppet
  • Goda exempel och möjlighet att ställa frågor till distriktssköterska verksam på vårdcentral

Föreläsare

Liisa Samuelsson distriktssköterska

Elisabeth Lauritzen, beteendevetare

Carina Holmberg, distriktssköterska

Målgrupp

Distriktsköterska, Sjuksköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmälan sker via mejl till Pernilla Alencar Siljehag:

pernilla.alencar-siljehag@regionstockholm.se

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Ämne, Psykisk hälsa, Äldres hälsa - multisjuka, Annat, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Enhet: Kvalitetsstöd & fortbildning