Långvarig smärta

  • 2022-12-08

  • 13.30 - 16.30

  • Lokal: Havsörnen eller digitalt via Teams för de som inte befinner sig på sjukhusområdet.

Allmänläkarnätverket i Norrtälje hälsar välkommen till fortbildning om: Långvarig smärta

Kursdatum och tid

8 december kl. 13:30-16:30

Alla föreläsningar är mellan klockan 13.30-16.30 med lunch från klockan 12.00

Innehåll

  • Långvarig smärta

Föreläsare

  • Åsa Niper, specialist i allmänmedicin, doktorand KI, Kunskapsteam Nervsystemets sjukdomar och smärta, APC

Målgrupp

Specialistläkare i allmänmedicin primärvården i Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmälan görs till: mona.tillberg@tiohundra.se

Fika serveras

Välkomna!

 

 

APC, Målgrupp, Specialistläkare allmänmedicin, Ämne, Smärta, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning , Nätverksträff, Kvalitetsstöd & fortbildning