Kloka Listan 2023/Kvalitetsdata läkemedel

  • 2023-01-26

  • 13 - 16

  • Lokal: Havsörnen eller digitalt via Teams för de som inte befinner sig på sjukhusområdet.

Allmänläkarnätverket i Norrtälje hälsar välkommen till fortbildning om: Kloka Listan 2023/Kvalitetsdata läkemedel

Kursdatum och tid

26 januari kl. 13-16

Alla föreläsningar är mellan klockan 13-16 med lunch från klockan 12.00

Innehåll

  • Kloka Listan 2023
  • Kvalitetsdata läkemedel

Föreläsare

Christer Norman, specialist i allmänmedicin, APC

Lena Isaac, informationsapotekare, APC

Målgrupp

Specialistläkare i allmänmedicin primärvården i Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmälan görs till: mona.tillberg@tiohundra.se

Fika serveras

Välkomna!

 

 

APC, Målgrupp, Specialistläkare allmänmedicin, Ämne, Smärta, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning , Nätverksträff, Kvalitetsstöd & fortbildning