Röntgen

  • 2022-06-02

  • 13.30 - 16.30

  • Lokal: Havsörnen samt vid behov via Compodium

Allmänläkarnätverket i Norrtälje hälsar välkommen till fortbildning om: Röntgen.

Kursdatum och tid

2 juni kl. 13:30-16:30

Alla föreläsningar är mellan klockan 13.30-16.30 med lunch från klockan 12.00

Innehåll

  • Röntgen

Föreläsare

Prathap Ismail, överläkare i radiologi, Röntgenkliniken, Norrtälje sjukhus, Tiohundra

Målgrupp

Specialistläkare i allmänmedicin primärvården i Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmälan görs till: mona.tillberg@tiohundra.se

Fika serveras

Välkomna!

 

 

APC, Specialistläkare allmänmedicin, Annat, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning , Nätverksträff