Kloka Listan 2022 / Kvalitetsdata läkemedel

  • 2022-01-27

  • 13.30 - 16.30

  • Lokal: Havsörnen samt vid behov via Compodium

Allmänläkarnätverket i Norrtälje hälsar välkommen till fortbildning om: Kloka Listan 2022 / Kvalitetsdata läkemedel.

Kursdatum och tid

27 januari kl. 13:30-16:30

Alla föreläsningar är mellan klockan 13.30-16.30 med lunch från klockan 12.00

Innehåll

  • Kloka Listan 2022
  • Kvalitetsdata läkemedel

Föreläsare

Christer Norman, specialist i allmänmedicin, APC

Lena Isaac, informationsapotekare, APC

Målgrupp

Specialistläkare i allmänmedicin primärvården i Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmälan görs till: mona.tillberg@tiohundra.se

Fika serveras

Välkomna!

 

 

APC, Specialistläkare allmänmedicin, Annat, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning , Nätverksträff