Introduktion Fysisk aktivitet på recept, FaR

 • 2021-05-27

 • 13 - 15

 • Digitalt via Teams

Introduktion till Fysisk aktivitet på recept, FaR. FaR är en evidensbaserad metod för att stödja personer till att öka sin fysiska aktivitet och kan användas både i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. Förutom att gå igenom FaR-metoden kommer vi bland annat även prata om aktivitetsnivå, dokumentation och Stockholms FaR-ledarnätverk.

Kursdatum och tid

27 maj kl. 13-15

Anmäl dig senast 25 maj

Innehåll

 • Bedömning av aktivitetsnivå
 • Journalföring och aktuella KVÅ-koder
 • FaR-metoden
 • Aktiviteter och Stockholms FaR-ledarnätverk
 • Blanketter och stödmaterial

Lärandemål

 • Kunna räkna aktivitetsminuter
 • Kunna använda FaR-metoden i kliniskt arbete
 • Veta hur man dokumenterar fysisk aktivitet och FaR
 • Kunna söka aktiviteter inom Stockholms FaR- ledarnätverk.

Föreläsare

Cecilia Berg, koordinator FaR, sjukgymnast.

Målgrupp

AT-läkare

Distriktssköterska

Läkare

Psykolog

Rehab-koordinator

Sjuksköterska

Specialistläkare, allmänmedicin

ST-läkare

Student

Verksamhetschef

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmälan sker till Charlotte Ivarsson: charlotte.ivarsson@sll.se

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

 

APC, Målgrupp, AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Student, Ämne, Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator