Interprofessionellt samarbete inom hemrehabilitering – hur kan hemrehabteamet fördjupa samarbetet kring den sköra äldre i hemmet?

  • 2021-10-13

  • 13 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Välkommen till en eftermiddag där vi som möter sköra äldre i hemmet ges en möjlighet till ökad förståelse och kunskap om hur vi tillsammans kan bidra till den sköra äldres hälsa.

Kursdatum och tid

13 oktober kl.13-16:30
Anmäl dig senast 4 oktober

Innehåll

  • Undernäring, sarkopeni och fallrisk
  • Träning för den sköra äldre i hemmet. Riskfaktorer för återinläggning på sjukhus.
  • Hur kan vi stötta den sköra äldre att sätta mål?
  • Workshop: hur skriver vi en gemensam rehabiliteringsplan? 

Föreläsare

  • Åsa von Berens, leg. dietist, med dr, utredare Äldrecentrum
  • Elisabeth Rydwik, leg. sjukgymnast, docent och lektor, sektionen för fysioterapi, Karolinska Institutet. FoU-chef, Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Christina Eriksson leg. arbetsterapeut, med lic, FPU-ledare för arbetsterapeuter, Akademiskt Primärvårdscentrum

Målgrupp

Arbetesterapeut
Dietist
Fysioterapeut/sjukgymnast

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams/Zoom skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

Kursdatum och tid

Brödtext

Innehåll

Brödtext

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

Föreläsare

Brödtext

Målgrupp

Här anger du målgrupp(er)

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams/Zoom skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avgiftsbelagd kurs:

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften. Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Kostnadsfri kurs: 

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

 

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Dietist, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Ämne, Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Nutrition, Rehabilitering, Rörelseorganen, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)