Interprofessionellt patientseminarium på Jakobsbergs AVC

  • 2021-04-15

  • 10 - 12

  • Digitalt via Teams/Zoom

Specialiseringen inom hälso- och sjukvården ställer ökande krav på samverkan mellan olika yrkesgrupper. Interprofessionellt samarbete och reflektion leder till ökad patientsäkerhet, förbättrad och effektivare vård och rehabilitering.

Innehåll

Vi kommer att studera ett patientfall och diskutera kring problem och lösningar utifrån våra olika professioners perspektiv och roller. Detta ger en chans till kommunikationer över professionsgränserna och ger vidgade vyer.

Lärandemål

  • Att få ökad förståelse för andra professioners arbete om aktuellt patientfall.
  • Att utveckla sin kompetens och förhållningssätt till teamarbete och kommunikationer över professionsgränserna.

Föreläsare

AKorna (Adjungerade kliniska adjunkter) Jenny Hellman, dsk, Maria Palmberg, läkare och Ninni Åkesson, leg. Sjukgymnast.

Målgrupp

Alla studenter oavsett profession som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom primärvården inbjuds till seminariet.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Senast den 12 april till ninni.akesson@sll.se. Meddela vilken profession du tillhör och vid vilken verksamhet du gör din VFU. Antalet platser är begränsat, först till kvarn.

APC, Student, Pedagogik, AVC Jakobsberg, Digital utbildning (Teams/Zoom), Case-seminarium