Digital workshop för förbättringsarbeten inom området Levnadsvanor

  • 2023-04-05

  • 10.20 - 12

  • Digitalt via Teams

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, arrangerar en workshop för er som gör kvalitets- och förbättringsarbete inom området Levnadsvanor.

Kursdatum och tid

5 april kl. 10:20-12

Anmäl dig senast 28 mars

Innehåll

  • I workshopen kommer ni att få rådgivning och kunna ställa frågor till oss i kunskapsteamet Levnadsvanor och också få möjlighet att utbyta idéer och tankar med andra mottagningar som gör sitt förbättringsarbete inom samma område.

Målgrupp

Alla professioner i primärvården i Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

 

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Fysisk aktivitet, Mat, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Tobaksprevention, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Riskbruk alkohol , FaR – fysisk aktivitet på recept