Inbjudan till verksamma FaR-ledare

  • 2021-09-22

  • 17.30 - 20

  • Digitalt via Teams

Region Stockholm vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn och ungdomar som får FaR. Därför bjuder vi in till en digital fortbildningskväll!

Kursdatum och tid

22 september kl. 17:30-20

Lärandemål

Efter avslutad fortbildning, är målet att du ska:

  • Ha kännedom om motorisk utveckling hos barn ur ett FaR-perspektiv

  • Kunna diskutera barn och ungdomars hinder och möjligheter till deltagande i organiserad fysisk aktivitet

  • Ha kunskap om hur hälso- och sjukvården skriver FaR till barn och ungdomar

  • Kunna förstå och relatera informationen i en ifylld FaR-receptblankett till aktiviteter i den egna verksamheten

Föreläsare

Cecilia Berg, leg fysioterapeut och vårdutvecklingsledare på Akademiskt Primärvårdscentrum

Målgrupp

Verksamma FaR-ledare

Kostnad

Föreläsningen är gratis! Om avbokning sker efter 16/9 debiteras 600 kr om det ej kan styrkas med läkarintyg.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokning

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Annan, Ämne, Fysisk aktivitet, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)