Hälsosamma levnadsvanor för personer inom LSS

  • 2022-12-15

  • 11.30 - 12.45

  • Digitalt via Teams

Hur kan vi stötta personer som omfattas av LSS i frågor som rör levnadsvanor?

Kursdatum och tid

15 december kl. 11:30-12:45

Anmäl dig senast 8 december

Innehåll

  • Ohälsosamma levnadsvanor hos personer med stöd av LSS insatser
  • Hälso- och sjukvårdens roll och hur vi kan stötta till förändring av levnadsvanor

Lärandemål

Ökad kännedom om levnadsvanornas betydelse för hälsan hos personer med stöd av LSS insatser. Praktiska verktyg för att stötta till förändring av levnadsvanor

Föreläsare

Eva Flygare Wallén, PhD Institutionen NVS och sektionen för arbetsterapi vid KI, Stockholm. Forskargruppen HELD Hälsa i vardagen hos personer med neurologiska funktionsnedsättningar. Forskare vid Sektor funktionshinder, Vård- och omsorgsförvaltningen, Östersunds kommun

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården samt primärvårdsrehab 

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Undersköterska, Verksamhetschef, Ämne, Mat, Nutrition, Obesitas, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator