Hur kan vi arbeta med tolk i psykologisk behandling och psykoterapi?

  • 2021-03-16

  • 13 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Under 2 halvdagar får du en introduktion till relevant forskning och kunskap om psykologisk och psykosocial behandling med tolk – ofta en utmaning i den kliniska vardagen. Vi belyser även det tolkade patientmötet ur vår samarbetspartner tolkens perspektiv och presenterar ett fiktivt fall som lämnar utrymme till reflektion och utbyte av erfarenheter

Arrangör

Transkulturellt Centrum

Kursdatum och tid

16 mars kl. 13-16:30

och

26 mars kl. 13-16:30

Innehåll

  • Fördjupad kunskap om psykologisk och psykosocial behandling med tolk och möjlighet att samtala om egna erfarenheter

Föreläsare

Sofie Bäärnhielm, psykiater, Transkulturellt Centrum, föreläser om språk, kultur och kontext ur ett transkulturellt perspektiv.

Ragna Rygh Svela, utbildad tolk och psykolog, som redovisar ett projekt om tolkars hälsa i Oslo.

Genom Helena Bani Shoraka, studierektor för tolkutbildningarna vid Stockholms universitet, tar vi del av ett projekt om att tolka i ett vårdteam. Medverkar gör även verksamma kliniker och tolkar.

Kommentar

Transkulturellt Centrum gör utbildningen i samarbete med Röda Korset behandlingscentrum för krigsskadade och torterade flyktingar och Akademiskt primärvårdscentrum.

Direktlänk till anmälningssida:

 

 

APC, Målgrupp, Kurator, Psykolog, Ämne, Psykisk hälsa, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Digital utbildning (Teams/Zoom)