Hjärtsvikt i hemsjukvården

  • 2023-10-12

  • 13 - 15

  • Digitalt via Teams

Hur kan man som del av ett vårdteam bidra till att personer med hjärtsvikt som vårdas i hemsjukvården får en god livskvalitet och minskad frekvens av sjukhusinläggningar? Fortbildningen riktar sig till vårdteamet runt patienter med hjärtsvikt som är inskrivna i den basala hemsjukvården.

Kursdatum och tid

12 oktober kl. 13-15

Anmäl dig senast 9 oktober

Innehåll

  • Vilken information behöver man inhämta för att patienten snabbt ska få rätt hjälp?
  • Hur ska inhämtad information rapporteras?
  • Vilken planering behövs för att kunna arbeta strukturerat, utifrån rätt använd kompetens och för att förebygga onödigt akutbesök och ev. sjukhusinläggning?

Lärandemål

  • Ha grundläggande omvårdnadsrelaterad kunskap om hjärtsvikt.
  • Veta hur man kan arbeta teambaserat med personer med hjärtsvikt inskrivna i hemsjukvården.
  • Känna till hur man kan arbeta med personcentrerade vårdplaner.

Föreläsare

APC:s kunskapsteam äldre personers hälsa tillsammans med kunskapsteamet för hjärt- och kärlsjukdomar.

Målgrupp

AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Student, Undersköterska, Verksamhetschef

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Student, Undersköterska, Verksamhetschef, Ämne, Hjärta och kärl, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)