Hjärntrötthet, vad är det?

  • 2022-05-20

  • 9.30 - 12

  • Digitalt via Teams

Benämningar som ”fatigue” och ”hjärndimma” är vanligt förekommande vid flera sjukdomar och hälsotillstånd och är ofta svåra att greppa. Med detta webbinarium vill vi beskriva hjärntrötthet. Vad det kan få för konsekvenser för enskilda personer? Hur kan man bedöma, bemöta och arbeta vid behandling och rehabilitering? Hur kan vi i primärvården arbeta?

Kursdatum och tid

20 maj kl. 9:30-12

Anmäl dig senast 13 maj

Innehåll

  • Föreläsning
  • Intervjuer med experter som i sina verksamheter arbetar med olika patientgrupper med hjärntrötthet
  • Diskussion i grupper

Lärandemål

Ökad kunskap om:

• Hjärntrötthet och hur det yttrar sig för individen i vardagen

• Vilket stöd som finns i vård och rehabilitering

• Teamarbete

• Verktyg för bedömning och behandling

Skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte

Föreläsare

Marika Möller med dr, neuropsykolog, rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus samt Akademiskt primärvårdscentrum kunskapsteam Försäkringsmedicin, Stroke/förvärvad hjärnskada och ME/CFS

Målgrupp

Alla professioner i primärvården, Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

 

 

 

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Försäkringsmedicin, ME - CFS, Rehabilitering, Stroke - förvärvad hjärnskada, Verksamhet, Enhet: Psyke & Rehab, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)