Hjärntrötthet, vad är det? (FULLBOKAD)

  • 2021-10-28

  • 13 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Benämningar som ”fatigue” och ”hjärndimma” är vanligt förekommande vid flera sjukdomar och hälsotillstånd och är ofta svåra att greppa. Med detta webbinarium vill vi beskriva hjärntrötthet. Vad det kan få för konsekvenser för enskilda personer? Hur kan vi i primärvården bedöma, bemöta och arbeta vid behandling och rehabilitering?

Kursdatum och tid

28 oktober kl. 13-16:30

Anmäl dig senast 14 oktober

Innehåll

  • Detaljerat program skickas en vecka innan webbinariet

Lärandemål

Ökad kunskap om:

• Hjärntrötthet och hur det yttrar sig för individen i vardagen

• Vilket stöd som finns i vård och rehabilitering

• Teamarbete

• Verktyg för bedömning och behandling

Skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte

Föreläsare

Marika Möller med dr, neuropsykolog, rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus

Intervjuer med experter som i sina verksamheter arbetar med olika patientgrupper med hjärntrötthet. Med en avslutande paneldiskussion.

Målgrupp

Alla professioner i primärvården, Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

 

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Försäkringsmedicin, ME - CFS, Psykisk hälsa, Rehabilitering, Stroke - förvärvad hjärnskada, Verksamhet, Enhet: Soma, Professionsutveckling, Enhet: Psyke & Rehab, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Covid-19