Handledarkurs för dig som handleder AT- och ST-läkare

  • 2022-10-10

  • 8.15 - 16.45

  • Vår Gård, Saltsjöbaden

Kursen avser att ge formell och reell kompetens till den som handleder AT- och ST-läkare i allmänmedicin i Region Stockholm eller som planerar att göra det. Det är obligatoriskt att ha gått handledarkurs för att handleda utbildningsläkare.

Datum

10-12/10 (med övernattning och samtliga måltider)
8/11 uppföljningsdag (med lunch)

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin

Platser 

25 st. Vid fler sökande gör studierektorer en behovsprioritering.

Syfte

Syftet med kursen är att ge redskap och kunskap för handledning av AT och ST.

Innehåll

Regelverk, riktlinjer och regionala förutsättningar samt problem som kan uppstå kring AT och ST. Etiska aspekter på handledning. Metoder för kompetensvärdering och återkoppling, träning i mindre grupper och med bland annat video som redskap.

Examination: Aktivt deltagande i och redovisning av grupparbeten. Godkänt moment vid videoinspelning (att kunna ge och ta feedback). Godkänt handledarutlåtande.

Arrangör

Akademiskt Primärvårdcentrum

Kursmål

Efter genomgången kurs ska deltagaren:
• ha kunskap om målbeskrivningar och föreskrifter för AT och ST
• ha kunskap om kravspecifikationen och handledarens ansvar
• kunna stödja ST-läkaren i planering och genomförande av en självstyrd, resultatorienterad kompetensutveckling
• ha kännedom om metoder för värdering av ST och AT:s konsultationsförmåga
• kunna utforma ett handledarutlåtande
• kunna förmedla ett patientcentrerat arbetssätt
• i handledning kunna förmedla ett allmänmedicinskt förhållningssätt som bygger på etiska principer
• kunna värdera och ge konstruktiv kritik på en konsultation med medsittning eller video som redskap

Inför kurs 

Inläsning av föreskrifter och målbeskrivningar för AT, BT och ST (2015 och 2021) inklusive SFAMs rekommendationer samt tilldelad vetenskaplig artikel.

Plats

Vår Gård, Saltsjöbaden

Anmälan

Via e-post till Sara Sifri, sara.sifri@regionstockholm.se.

Ange fakturaadress och ev allergi/specialkost samt om det är någon av nätterna du inte kan övernatta. Sista anmälningsdag är 22-08-24.

Kostnad

11 000 kronor

Frågor

Om anmälan och annat praktiskt kring kursen kontakta kursadministratör Sara Sifri. Vid frågor som rör kursens innehåll kontakta kursansvarig studierektor Kristina Nyberg, e-post: kristina.nyberg@regionstockholm.se.

Program

Schemapunkter och hålltider kan justeras inför kursstart.

Måndag 10/10 – regelverk och regionala förutsättningar

08:15-08:45 Ankomst, kaffe
08:45-09:15 Introduktion och presentation
09:15-10:00 AT och ST i Stockholm – aktörer och organisation
10:00-12:00 Målbeskrivning för ST 2015 och BT + ST 2021
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:30 BT
13:30-14:15 Kravspecifikationen för ST
14:15-15:00 AT
15:00-15:30 Fika
15:30-16:15 Gruppmoment: delmål i ST-målbeskrivningen
16:15-17:00 Återsamling och redovisning, eventuella frågor
19:00 Middag

Tisdag 11/10 – kompetensbedömning, dokumentation och etiska aspekter

08:00-09:00 Metoder för kompetensbedömning
09:00-09:30 Handledarutlåtande
09:30-11:00 Gruppmoment: kompetensbedömning, inklusive fikapaus
11:00-11:30 Vetenskaplig kompetens (delmål a5)
11:30-12:30 Gruppmoment: Journal Club
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:45 Om etiska aspekter på handledning: Rolf Ahlzén
14:45-15:15 Fika
15:15-16:00 Om etiska aspekter på handledning, forts
16:00-17:00 Frågor och svar om ST-forums hemsida
19:00 Middag

Onsdag 12/10 – ST-planering och bedömning av konsultationskompetens

08:00-09:00 ST-planering
09:00-11:00 Om konsultation och feedback, inklusive fikapaus
11:00-12:30 Gruppmoment: video
12:30-13:30 Lunch
13:30-16:00 Gruppmoment: video, forts
16:00-16:30 Avslutning

Senast en vecka innan uppföljningsdagen:

• lämna in ett handledarutlåtande enligt instruktioner

Till sista dagen:

• Förbered dig för gruppmomentet handledning på handledning genom att tänka igenom en problematisk eller utmanande situation du stött på i din handledning att ta upp i diskussionen.
• Förbered att lämna in kursutvärdering vid kursavslut.

Uppföljningsdag tisdag 8/11

08:15-08:45 Ankomst, kaffe
08:45-10:30 Om att hantera problem: Luisa Escuder Miquel
10:30-11:00 Fika
11:00-12:30 Gruppmoment: handledning på handledning
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:15 Om relationens betydelse för patientmötet: Carl Edvard Rudebeck
15:15-15:45 Fika
15:45-16:15 Mitt-i-ST och MSF
16:15-16:45 Avslutning

APC, Handledare, Alla, AT, ST & BT, Fysisk utbildning