Handledarkurs Påbyggnad HT 2023

  • 2023-12-07

  • 8.15 - 16.45

  • Näsby Slott

Kursen avser att ge formell och reell kompetens till den som handleder AT- och ST-läkare i allmänmedicin i Region Stockholm eller som planerar att göra det. Det är obligatoriskt att ha gått handledarkurs för att handleda utbildningsläkare.

Denna kurs riktar sig till dig som tidigare gått APC:s handledarkurs men som nu behöver påfyllnad i ditt handledarskap.

Kursdatum 

7/12 - 8/12 (med övernattning och samtliga måltider) 

Syfte

Att ge uppdatering av kunskap om och redskap för för handledning av AT-, BT- och ST-läkare

Innehåll

Regelverk och riktlinjer. Metoder för kompetensbedömning och återkoppling. Hur handledning kan planeras och följas upp för att stödja lärande. Etiska problem och andra utmaningar i handledning.

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i samtliga moment under båda kursdagarna.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

  • planera handledning och stödja lärande utifrån gällande föreskrifter och målbeskrivning
  • tillämpa olika metoder för kompetensbedömning, ge återkoppling och dokumentera
  • hantera etiska problem och andra utmaningar i handledning

Målgrupp

Specialistläkare i allmänmedicin som tidigare gått handledarkurs via APC

Kostnad

4 600 kr 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Anmälan

Länk till intresseanmälan >>

Sista anmälningsdag är 230901. Max antal deltagare: 30 st

OBS! Intresseanmälan innebär inte att du blivit antagen till kursen. Vidare information kring antagning skickas ut till anmälda ca 1-2 veckor efter sista anmälningsdag.

Frågor?

Om anmälan och annat praktiskt kring kursen till, mejla vår funktionsbrevlåda. Vid frågor som rör kursens innehåll kontakta kursansvarig studierektor Kristina Nyberg. Kontaktuppgifter strax intill. 

Schema för kusen

Dag 1: Föreskrifter och målbeskrivning

08:15-08:30 Ankomst och kaffe
08:30-09:15 Presentation och kursintroduktion
09:15-10:00 Föreskrifter och målbeskrivning för ST (2015:8 och 2021:8)
10:00-10:30 Fika
10:30-12:00 Föreskrifter och målbeskrivning för ST (2015:8 och 2021:8), forts
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Struktur i handledning
14:00-15:30 Gruppövning delmål
15:30-16:00 Fika
16:00-16:30 Redovisning av gruppövning
16:30-17:00 Sammanfattning
19:00- Middag

Dag 2: Kompetensbedömning

08:00-08:15 Introduktion till dagen
08:15-09:00 Metoder för kompetensbedömning
09:00-09:45 ST-forums hemsida: Dokumentation av kompetensutveckling och bedömningar
09:45-10:00 Instruktion till workshops och film till del 1
10:00-12:00 Workshop del 1: Kompetensbedömning av kliniskt patientarbete. Fika under arbetet, när det passar gruppen.
• CBD
• SNAPPS
• Mini-CEX
• DOPS
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:45 Workshop del 2: Specialistkollegium, 360-gradersbedömning, mitt-i-ST, bedömning av ledarskap.
13:45-14:15 Redovisning av workshops
14:15-16:15 Handledning på handledning – utmaningar och etiska problem. Fika under arbetet, när det passar gruppen.
16:15-16:45 Sammanfattning och kursavslut

APC, Handledare, Specialistläkare allmänmedicin, Pedagogik, AT, ST & BT, Fysisk utbildning