Handledarkurs HT 2023

 • 2023-10-09

 • 8.15 - 16.30

 • Häringe Slott

Kursen avser att ge formell och reell kompetens till den som handleder AT-, BT och/ eller ST-läkare i allmänmedicin i Region Stockholm eller som planerar att göra det. Det är obligatoriskt att ha gått handledarkurs för att handleda utbildningsläkare.

Kursdatum 

9 - 11/10 (med övernattning och samtliga måltider) samt uppföljning 9/11 (med lunch)

Syfte

Att ge redskap och kunskap för handledning av AT-, BT- och ST-läkare

Innehåll

Regelverk, riktlinjer och regionala förutsättningar samt problem som kan uppstå kring AT, BT och ST. Etiska aspekter på handledning. Metoder för
kompetensvärdering och återkoppling, diskussioner och träning i mindre grupper med bland annat video som redskap. Se detaljerat program. Schemapunkter och tider för fika/måltider kan justeras inför kursstart.

Examination: Aktivt deltagande i och redovisning av gruppdiskussioner. Godkänt moment vid videoinspelning (att kunna ge och ta emot feedback). Godkänt handledarutlåtande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren:

 • ha kunskap om målbeskrivningar och föreskrifter för AT, BT och ST
 • ha kunskap om kravspecifikationen och handledarens ansvar
 • kunna ge stöd i planering och genomförande av en självstyrd
  resultatorienterad kompetensutveckling
 • ha kännedom om metoder för värdering av konsultationsförmåga
 • kunna utforma ett handledarutlåtande
 • kunna förmedla ett patientcentrerat arbetssätt
 • i handledning kunna förmedla ett allmänmedicinskt förhållningssätt som
  bygger på etiska principer
 • kunna värdera och ge konstruktiv feedback på en konsultation med
  medsittning eller video som redskap

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin

Kostnad

12 000 kr 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Anmälan

Länk till anmälan >>

Sista anmälningsdag är 230528

OBS! Intresseanmälan innebär inte att du blivit antagen till kursen. Vidare information kring antagning skickas ut till anmälda ca 1-2 veckor efter sista anmälningsdag.

Frågor?

Om anmälan och annat praktiskt kring kursen till kursadministratör Sara Bergwik. Vid frågor som rör kursens innehåll kontakta kursansvarig studierektor Kristina Nyberg. Kontaktuppgifter strax intill. 

APC, Handledare, Specialistläkare allmänmedicin, Pedagogik, AT, ST & BT, Fysisk utbildning